Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3710       โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี อายุ 30 – 59 ปี 15-12-2023 15:39:34
3709       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินตก 15-12-2023 14:01:20
3708       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 83 ปี 15-12-2023 13:41:14
3707      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันเสาร์  กับกิจกรรม  "City Run" 15-12-2023 09:54:39
3706       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิณประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (Local Perfermance Assessment) เพื่อให้การประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 14-12-2023 14:33:29
3705       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวปิยนาถ รักษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 51 14-12-2023 12:51:57
3704       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2566 13-12-2023 12:15:33
3703       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะประชาชน ผู้เข้ารับบริการ ในโครงการโรงพยาบาลติดล้อ 13-12-2023 11:49:42
3702       เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) ในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2566 เขต 2 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) 12-12-2023 15:53:31
3701       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี อายุ 30 – 59 ปี ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา 12-12-2023 15:31:27
3700       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ คณบดีวิทยาลัยวิจัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม พร้อมคณะ 10-12-2023 14:08:30
3699      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันเสาร์ 09-12-2023 09:44:47
3698       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท LG ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์โลกเสมือน (Metaverse) ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเมืองอัจฉริยะต่อไป 08-12-2023 17:59:44
3697       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตร 08-12-2023 17:44:30
3696       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน พร้อมเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ การดำเนินโครงการ การเขียนโครงการ เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป 08-12-2023 16:08:48
3695       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรไทย ประจำปี 2566 ครบรอบปี 82 รำลึกถึงวีรชนที่สละชีวิตปกป้องประเทศชาติในสงครามมหาเอเชียบูรพา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 (พ่อจ่าดำ) ค่ายวชิราวุธ  กองทัพภาคที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 08-12-2023 12:10:12
3694       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมออนไลน์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ IMT-GT Green City Solid Waste Management Facilities 07-12-2023 15:26:41
3693       นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วม การสัมมนา เรื่อง “ บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ พ.ศ.2567 ”   07-12-2023 14:29:16
3692      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันเสาร์ กับกิจกรรม "City Run" 07-12-2023 14:12:49
3691       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 07-12-2023 13:23:54

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>