Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2810       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 06-03-2023 12:00:49
2809       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 05-03-2023 18:16:46
2808        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในงาน “เสียงธรรมรำลึก มาฆบูชา” 04-03-2023 19:58:38
2807       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  04-03-2023 17:30:42
2806       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ 03-03-2023 11:35:26
2805        ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน และการดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ร่วมกับผู้นำศาสนาตัวแทนชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 02-03-2023 15:39:04
2804      นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีกวนข้าวยาคู งานสืบสานประเพณีแห่งเดือนมาฆบูชา ประจำปี 2566 02-03-2023 15:34:49
2803       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 01-03-2023 16:08:07
2802       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2566 01-03-2023 15:25:12
2801       งานประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดนัดศาลากลาง 01-03-2023 11:48:31
2800       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 01-03-2023 10:51:18
2799       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ 28-02-2023 19:13:14
2798       ทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 28-02-2023 14:56:04
2797       นายณัฎพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการบูรณาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 28-02-2023 14:23:30
2796       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดอังคาร แจกสติ๊กเกอร์ ไลน์@ NAKHONCITY 28-02-2023 13:37:24
2795       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นมัสการ พระราชญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร เพื่อขอใช้ที่ดินบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์ ในการก่อสร้างปรับปรุงเป็นสนามกีฬา 27-02-2023 15:51:24
2794       โครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ ZOOM 27-02-2023 14:06:14
2793       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ 3 ( Nakhonsi City Contest ) 24-02-2023 21:05:47
2792       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรัย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24-02-2023 14:38:20
2790       ดร.ภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ หน่วยงานภัครัฐ และเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566 24-02-2023 13:03:16

รวมทั้งหมด 2687 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ] ถัดไป>>