Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2063       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน  ในการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 31-03-2022 19:58:22
2062      ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 31-03-2022 11:43:36
2061       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการพัฒนา บริเวณสถานีกำจัดขยะโ 30-03-2022 18:08:36
2060      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ 30-03-2022 17:11:52
2059       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 30-03-2022 16:44:59
2058       คณะลูกเสือจิตอาสา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โคกหนองนาโมเดล ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 29-03-2022 17:14:31
2057      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้ "ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (สทท 11 ) 29-03-2022 17:09:12
2056       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 28-03-2022 11:34:37
2055       กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการประชาชน  ที่ต้องการติดต่อ  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตั้งอยู่ ภายใน สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) 24-03-2022 21:45:26
2054       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )โครงการ เจอ แจก จบ ระหว่างโรงพยาบาลนครพัฒน์ และโรงพยาบาลนครคริสเตียน 24-03-2022 19:13:14
2053       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรเทศบาลวัดศรีทวี และโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 23-03-2022 12:03:58
2052      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี 22-03-2022 13:01:51
2051       การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการนครร่วมใจ สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประเมินสถานการณ์ หารือแนวทาง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา 22-03-2022 11:25:25
2050       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่มีนัด และประชาชนที่ Walk in ในการรับวัคซีน ประจำวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 20-03-2022 00:32:39
2049       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 18-03-2022 16:33:34
2048       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 17-03-2022 22:31:33
2047       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 16-03-2022 13:13:32
2046       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี  ประจำวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 16-03-2022 01:30:56
2045       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบรถวีลแชร์ผู้ป่วย 15-03-2022 16:16:07
2044       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดูดท่อระบายน้ำ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช ( บ.ข.ส.) 14-03-2022 22:32:30

รวมทั้งหมด 3169 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] 104 [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>