Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2759        ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ "ศิลปะสร้างชีวิต"  13-02-2023 22:24:05
2758       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว Ms.Tan Hui Yee จากหนังสือพิมพ์ THE STRAITS TIMES  ประเทศสิงคโปร์ 13-02-2023 17:35:17
2757       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองการแพทย์ บริการเจาะเลือดล่วงหน้า  ตามโครงการโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงหน้าบ้าน ให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัดพบแพทย์ 13-02-2023 14:00:51
2756       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ในชุมชน 10-02-2023 16:54:38
2755       รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 10-02-2023 14:49:05
2754       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-02-2023 15:02:35
2753       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ต้อนรับ พนักงานโอนย้าย มาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-02-2023 16:24:37
2752       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิรากร พระราชภาวนาวชิรมงคล พระราชวัชรโพธิคุณ และพระศรีวัชรนาถมุนี 09-02-2023 13:40:44
2751       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ในชุมชน 08-02-2023 18:31:37
2750       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 08-02-2023 18:25:47
2749       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 2/2566 08-02-2023 12:31:48
2748      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 08-02-2023 11:30:58
2747       นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 08-02-2023 09:18:58
2746       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-02-2023 13:24:32
2745       ขอเชิญเที่ยวงาน “ตลาดท่ามอญ” ชุมชนเก่าแก่กลางเมืองนครศรีธรรมราช 07-02-2023 10:12:58
2744       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง และการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม LINE Offical Account 05-02-2023 19:06:34
2743       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครยะลา 03-02-2023 18:28:03
2742       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 03-02-2023 17:46:17
2741       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรม "มัดปากถุง ทิ้งตามกำหนด ลดปริมาณขยะ" 03-02-2023 11:13:57
2740       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตัวบลตำบลนากะชะ 03-02-2023 08:47:15

รวมทั้งหมด 2497 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ] ถัดไป>>