Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3591       กองสวัสดิการสังคม งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ ออกหน่วยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริการรับชำระเงินกองทุน สมัครสมาชิกใหม่ และบริการ ให้คำแนะนำเรื่องสวัสดิการกองทุน 07-11-2023 13:39:41
3590       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07-11-2023 12:10:04
3589       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 จากสถาบันพระปกเกล้า(ปปร.27) 06-11-2023 17:04:29
3588       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถานบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร.27) 06-11-2023 16:44:21
3587       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนประตูชัย 06-11-2023 11:50:45
3586       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการจัดงานเมาลิด ประจำปี 2566 04-11-2023 13:13:53
3585       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันเสาร์ 04-11-2023 08:28:36
3584       โรงพยาบาลเทศบาลนครฯ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และปลูกต้นไม้ 03-11-2023 16:38:20
3583       ตรางการให้บริการ โรงพยาบาลติดล้อ เดือน พฤศจิกายน 2566 02-11-2023 15:09:39
3582       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานแม่บ้านมหาดไทย 02-11-2023 15:04:52
3581       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 02-11-2023 14:35:16
3580       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “ เมืองนครปลอดถังขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” 02-11-2023 13:12:22
3579       ร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนายกระดับตลาดแบบองค์รวม (Holistic MarketProject) ภายใต้ชื่อโครงการ "ตลาดออมสินรวมใจ" 01-11-2023 15:07:50
3578       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2566 01-11-2023 14:29:21
3577       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 01-11-2023 12:50:38
3576       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “เมืองนครปลอดถังขยะ 01-11-2023 10:46:27
3575      ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการจัดงานเมาลิด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/ 2566 31-10-2023 19:05:14
3574       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน 31-10-2023 15:34:35
3573       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย   ทุกเช้าวันเสาร์  กับกิจกรรม  "City Run" 30-10-2023 14:14:56
3572       รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 30-10-2023 13:38:50

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>