Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2225      โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3 08-07-2022 13:26:40
2224       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นำสมาชิกสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช เขต 2 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ 08-07-2022 11:06:57
2223       โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 07-07-2022 16:41:12
2222      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 07-07-2022 16:35:05
2221       นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ครั้งที่1/2565 07-07-2022 15:31:32
2220       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายณัฐพงษ์ เมตตา นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-07-2022 11:24:39
2219       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 06-07-2022 16:11:48
2218       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2565 06-07-2022 11:41:04
2217       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "ซิตี้รัน" ประจำวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 06-07-2022 14:35:09
2216       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพบปะผู้เข้าร่วม โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย  กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 05-07-2022 14:32:17
2215       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครบรอบปี พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช ประจำปี 2565 05-07-2022 11:51:55
2214       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน (อสช.) 05-07-2022 10:52:03
2213      ตารางฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 05-07-2022 08:36:52
2212       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04-07-2022 18:44:22
2211       ดร.วงศ์วชิร โอวารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 04-07-2022 17:11:14
2210       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 04-07-2022 16:55:50
2209       นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ 04-07-2022 16:02:11
2208       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการฝายมีชีวิตพระยานครน้อย 04-07-2022 11:57:54
2207       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวแสดงความยินดีและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ครูชำนาญ นาคินทร์ 02-07-2022 20:22:53
2206       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่องบทบาทของชุมชนต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ สู่มรดกโลก 02-07-2022 11:56:45

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] 107 [ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>