ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ติดตามโครงการ Telemedicine (ระบบบริการการแพทย์ทางไกล)


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ติดตามโครงการ Telemedicine (ระบบบริการการแพทย์ทางไกล) ในผู้ป่วย 20,000 เตียง กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-05-2023 09:22:26