ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3


วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-14.45 น. ณ โรงแรม S 31 Sukhumwit กรุงเทพมหานคร ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในหัวข้อ Leadership in the Next Generation of Smart City

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-05-2023 08:42:12