ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซึ่งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)


วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (CLP)
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซึ่งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และนำความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการในรูปแบบเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-05-2023 16:22:53