Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1678       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม ” 25-09-2021 15:55:52
1677       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 24-09-2021 16:53:51
1676       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ เขต 4 24-09-2021 12:34:28
1675       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 23-09-2021 17:28:37
1674       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 23-09-2021 16:28:27
1673       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 23-09-2021 15:30:43
1672       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 23-09-2021 13:41:36
1671       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 21-09-2021 17:10:47
1670       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยหลักสูตร MINI ENGLISH PROGRAM (MEP) ครั้งที่1/2564 ภาคเรียนที่1/2564 21-09-2021 17:06:45
1669       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบพัดลมจำนวน 30 ตัว จาก พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 21-09-2021 16:37:20
1668       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบZOOM 21-09-2021 16:17:51
1667       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่ 1 21-09-2021 16:10:04
1666      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูการเตรียมความพร้อมสำหรับการย้ายศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 21-09-2021 15:09:39
1665       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยหลักสูตร MINI ENGLISH PROGRAM (MEP) ครั้งที่1/2564 ภาคเรียนที่1/2564 21-09-2021 12:25:47
1664       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 20-09-2021 16:51:09
1663       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่ 2 20-09-2021 16:14:15
1662       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 20-09-2021 14:02:25
1661      ประกาศ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบหมอพร้อม 20-09-2021 13:54:23
1660       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่ 2 19-09-2021 16:35:09
1659       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม ” เข็มที่ 2   18-09-2021 15:54:17

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] 130 [ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>