Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1131       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณคลองท้ายน้ำ 01-12-2020 11:41:28
1130       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลฯ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล 01-12-2020 11:24:49
1129       นายไสว เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาช เป็นประธานในการประชุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 30-11-2020 17:38:22
1128       ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ก้าวไปด้วยกันเดินหน้าเทศบาล” 30-11-2020 16:55:44
1127       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 9/2563 30-11-2020 16:55:23
1126       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พนักงานสำนักการช่าง ลงพื้นที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดเครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว บริเวณคลองคูพาย และ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 30-11-2020 16:54:37
1125       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 30-11-2020 16:53:40
1124       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 30-11-2020 16:52:45
1123       ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดบุญนารอบ 28-11-2020 13:23:52
1122       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมแผนเฉพาะกิจ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาล 28-11-2020 11:39:02
1121       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน(อนุรักษ์ หิ้วปิ่นโต) 27-11-2020 11:52:30
1120       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรม  “ศรีวิชัย...แสงแห่งสันติธรรม” โครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” 26-11-2020 20:16:59
1119       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2563 26-11-2020 15:43:31
1118       นายศักดา โปจุ้ย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี 26-11-2020 14:56:27
1117       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 26-11-2020 15:36:42
1116       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 25-11-2020 14:50:39
1115       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่6 เนื่องในวัน "มหาธีรราชเจ้า" 25-11-2020 09:46:01
1114       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 24-11-2020 17:01:27
1113       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงกรองน้ำประตูชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24-11-2020 10:00:35
1112       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบิหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10 / 2563 18-11-2020 16:33:02

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ] 148 [ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>