ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1240       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน 26-02-2021 19:45:02
1239       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี2564 26-02-2021 07:52:09
1238       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวัน "มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2564 25-02-2021 17:29:12
1237       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่2/2564 25-02-2021 17:22:31
1236       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 25-02-2021 10:10:36
1235         เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม 2564 24-02-2021 16:11:30
1234       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 24-02-2021 11:16:05
1233       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 24-02-2021 10:52:23
1232       ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำกิจกรรม รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 23-02-2021 14:27:37
1231       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564 23-02-2021 13:56:24
1230       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-02-2021 12:59:42
1229       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “การขุดลอกคลองคูพาย” 23-02-2021 12:50:00
1228       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง 22-02-2021 11:15:13
1227       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่9 19-02-2021 11:48:20
1226       นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์  โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพของนายกเทศมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  18-02-2021 15:50:57
1225       เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช แจ้งให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 18-02-2021 11:39:44
1224       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 17-02-2021 16:43:04
1223       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 22-02-2021 10:22:38
1222       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 16-02-2021 11:54:49
1221       กำหนดการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 10-02-2021 17:44:32

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>