Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3403       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา  เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโครงการ 20,000 เตียง  กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-09-2023 16:40:51
3402       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในกิจกรรม “คุยตรงกับนายกโจ” 06-09-2023 16:16:39
3401       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 06-09-2023 15:15:33
3400       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาลลงพื้นที่เยี่ยมโครงการโรงพยาบาลติดล้อ 06-09-2023 11:02:17
3399       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" 06-09-2023 10:05:28
3398       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการชุมชน เรื่อง การจัดกิจกรรมการแสดงงานเทศกาลเดือนสิบ 2566 06-09-2023 08:36:40
3397       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบมังคุด จำนวน 1 ตัน จากตัวแทนหอการค้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 05-09-2023 15:33:19
3396       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "CITY RUN" วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 05-09-2023 13:42:21
3395       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานแจกข้าวสารให้กับประชาชน 02-09-2023 16:37:27
3394       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 02-09-2023 13:32:23
3393       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  "การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับ วัด ศาสนาสถาน สถานศึกษา ชุมชนและภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ เพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) 01-09-2023 14:31:44
3392       นาย ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร และ ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหีวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำโดย นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม รับผิดชอบเขต ตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 01-09-2023 13:58:21
3391       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนกรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี 01-09-2023 13:37:14
3390       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 30 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช” 01-09-2023 11:30:12
3389       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ (เคหะ1) 01-09-2023 11:29:17
3388      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 31-08-2023 16:31:34
3387       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “ รอบรู้ภูมิภาค ” 31-08-2023 14:48:08
3386       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2566 31-08-2023 14:37:55
3385       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31-08-2023 14:17:00
3384       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการการจัดการขยะพลาสติก ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามโครงการ Closing the Loop      30-08-2023 16:26:18

รวมทั้งหมด 3405 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>