Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2497       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2565 02-11-2022 14:25:35
2496       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบโล่ องค์กรต้นแบบสู่การพัฒนากิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE SETTING รองรับวิถีใหม่ สู่การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 02-11-2022 14:03:30
2495       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 02-11-2022 14:02:45
2494       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ในเขตเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ อุทกภัย ที่อาจเกินขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 02-11-2022 13:28:25
2493       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 02-11-2022 10:54:22
2492       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 01-11-2022 15:52:06
2491       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับพนักงานโอนย้าย มาดำรงตำแหน่งต่างๆ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-11-2022 15:50:23
2490       ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 01-11-2022 11:09:13
2489      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการแข่งขันเปตอง "เพื่อนช่วยเพื่อน" 01-11-2022 09:19:42
2488      เปิดรับสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง 2565 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 31-10-2022 14:22:08
2487       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2565 31-10-2022 14:16:33
2486       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานองค์กฐิน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวนป่าน ประจำปี 2565 30-10-2022 14:06:08
2485       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30-10-2022 02:55:32
2484       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565 – 2568 ครั้งที่ 1/2565 28-10-2022 17:45:38
2483       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมแนวทางการตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 28-10-2022 17:41:03
2482       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช 28-10-2022 16:37:12
2481       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตาผู้สูงอายุในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-10-2022 15:33:25
2480       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตาผู้สูงอายุในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-10-2022 12:54:06
2479      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 2565 28-10-2022 12:53:45
2478       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-10-2022 17:18:16

รวมทั้งหมด 2521 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] ถัดไป>>