Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3628       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรการชุมชนมุมป้อมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 16-11-2023 16:56:21
3627       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แปลงผักคนเมือง ชุมชนประตูขาว 16-11-2023 12:07:08
3626       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2566 15-11-2023 14:28:12
3625       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 15-11-2023 14:12:53
3624       เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) 15-11-2023 14:11:37
3623       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 15-11-2023 14:41:01
3622       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ โรงพยาบาลติดล้อ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-11-2023 13:31:51
3621       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 15-11-2023 10:37:43
3620      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตั้งป้ายพร้อมปักธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนภัย ให้แก่ประชาชน ซึ่ง ขณะนี้ ขึ้นธงสีเหลือง ซึ่งหมายถึง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง น้อยกว่า 1.50 เมตร  ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตือนประชาชนเฝ้าระวัง   15-11-2023 09:45:03
3619       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจบ้านริมคลองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ 14-11-2023 16:52:10
3618       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการตลาดท่าวังเมืองนคร (บริเวณซอยสมิท) 14-11-2023 16:20:48
3617       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ณ คลองท่าเรียน 14-11-2023 15:05:13
3616       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-11-2023 14:15:02
3615       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-11-2023 13:37:28
3614       เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) 14-11-2023 13:36:46
3613       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 14-11-2023 10:57:47
3612       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-11-2023 18:52:08
3611       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงคลอง 13-11-2023 16:29:01
3610      รายงานระดับน้ำที่สถานีท่าใหญ่และในเขตเทศบาล 13-11-2023 13:34:58
3609       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว 13-11-2023 14:50:21

รวมทั้งหมด 3170 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>