Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1313       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 19-04-2021 15:11:01
1312       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) ใน 16-04-2021 15:12:26
1311       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจมาตรการในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในสถานประกอบการ​กลุ่ม​เสี่ยง​ 08-04-2021 16:02:42
1310       งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  08-04-2021 14:50:24
1309       ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก) ประจำปี 2564 08-04-2021 13:44:53
1308      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 10 โรงเรียน ครั้งที่ 3/2564 07-04-2021 13:24:19
1307      รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 06-04-2021 10:20:23
1306       ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรแก่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 05-04-2021 16:57:45
1305      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 05-04-2021 15:24:10
1304       สำนักการประปา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ยกระดับการให้บริการด้วยระบบกดบัตรคิวอัตโนมัติ 05-04-2021 14:55:02
1303       รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ 05-04-2021 14:07:07
1302       รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 02-04-2021 15:03:28
1301       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 02-04-2021 14:55:10
1300       ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ "ร่มโพธิ์ทอง" และพิธีสมโภชหลวงพ่อโพธิ์ 02-04-2021 12:49:00
1299       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 01-04-2021 15:08:15
1298       ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฉลองโล่รางวัลพระราชทาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน 01-04-2021 14:12:07
1297       รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี พ.ศ.2564 31-03-2021 11:26:05
1296       นายสิทธิศักดิ์  ศักดิ์ศรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  กล่าวตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 30-03-2021 15:19:20
1295       นางวาสนา  รัจรัญ รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3 /2564 30-03-2021 14:59:10
1294       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ เรื่องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศเปิดให้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 เมษายน 2564 30-03-2021 15:17:45

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ] 139 [ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>