Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3903      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนทุ่งจีน) 17-02-2024 19:04:45
3902       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนสันติธรรม) 17-02-2024 19:03:17
3901       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนไสเจริญ) 17-02-2024 18:55:23
3900       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนไทยบัณฑิต) 17-02-2024 18:53:25
3899       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนหลังวัดพระธาตุ) 17-02-2024 17:33:17
3898       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนหัวท่า) 17-02-2024 17:25:43
3897       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนศาลามีชัย) 17-02-2024 16:18:07
3896      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ชุมชนคูขวางคลังเขต1 17-02-2024 15:07:11
3895       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า) 17-02-2024 12:50:34
3894       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 17-02-2024 12:12:55
3893       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครอง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร  16-02-2024 18:25:39
3892       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะผู้แทนจากองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (United States Trade and Development Agency : USTDA) โดยพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และระบบการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือที่จะมีต่อไปในอนาคตระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกาและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-02-2024 15:48:56
3891      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนด เปิด “หลาดกำแพงเมืองคอน” ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย สินค้าท้องถิ่น เริ่ม นัดแรก วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 16-02-2024 16:41:59
3890       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 16-02-2024 14:42:41
3889       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 15-02-2024 16:46:44
3888       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 15-02-2024 15:05:15
3887       งานแถลงข่าวโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย (หลาดกำแพงเมืองคอน) ประจำปี พ.ศ. 2567 14-02-2024 20:18:39
3886       บรรยากาศงานแถลงข่าวหลาดกำแพงเมืองคอน Kamphaeng Mueang Khon Market 14-02-2024 20:07:18
3885       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะจากสถานทูตญี่ปุ่นประเทศไทย 14-02-2024 19:50:28
3884       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา 15-02-2024 15:07:28

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>