Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2381       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดกิจกรรมแสดงงานเทศกาลเดือนสิบ 2565 13-09-2022 11:31:01
2380       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรีฯ 13-09-2022 10:55:13
2379       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน 2565 12-09-2022 14:32:54
2378       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1 เดือน 1 ลำคลอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และขุดลอกคลอง 09-09-2022 16:32:46
2377       อุทยานการเรียนรู้เมืองนครนครศรีธรรมราช (CLP) เปิดนิทรรศการ METAVERSE FOR ALL เทคโนโลยีสุดล้ำสู่โลกเสมือนจริง 08-09-2022 21:14:42
2376      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (EHA) ประจำปี 2565 08-09-2022 13:52:48
2375       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายในหัวข้อการพัฒนาด้าน Smart City ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-09-2022 20:41:37
2374       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 22/2565 07-09-2022 12:07:33
2373       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง 06-09-2022 11:16:15
2372       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่ 05-09-2022 15:23:07
2371       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 05-09-2022 17:37:12
2370       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปรึกษาหารือและพบปะพูดคุยการจัดการขยะภายในโรงเรียน 05-09-2022 10:15:43
2369       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปี 2565 03-09-2022 13:12:30
2368       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียก 02-09-2022 23:09:43
2367       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่1” ประจำปี 2565 01-09-2022 22:38:23
2366       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับข้าราชการโอนย้ายเพื่อปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 01-09-2022 22:19:04
2365       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2565 01-09-2022 21:50:29
2364      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองพัทลุง 01-09-2022 19:24:24
2363       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 01-09-2022 16:25:34
2362       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมทานี 01-09-2022 15:25:25

รวมทั้งหมด 2727 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ] ถัดไป>>