ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1736       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ติดตาม และรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid -19 ) ในชุมชนพื้นที่ เขต 3 พร้อมนำส่งโรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาด 16-10-2021 20:25:41
1735       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันเสาร์  ที่ 16 ตุลาคม 2564 16-10-2021 19:56:02
1734       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเพื่อเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 16-10-2021 14:31:49
1733       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทดลองฉีดพ่นน้ำยากำจัดกลิ่นตามจุดวางถังขยะต่างๆ 16-10-2021 13:18:28
1732       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 16-10-2021 07:34:53
1731       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-10-2021 18:59:35
1730       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-10-2021 17:48:33
1729      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เชิงรุก) 15-10-2021 16:29:59
1728       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่72/2564 15-10-2021 15:17:18
1727      ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ เขต2-3 15-10-2021 15:07:03
1726       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 14-10-2021 22:04:09
1725       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-10-2021 17:45:27
1724       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พะยอม) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 14-10-2021 17:41:09
1723       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เชิงรุก) 14-10-2021 16:49:11
1722       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันโควิด-19 14-10-2021 15:21:09
1721       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 14-10-2021 14:27:05
1720       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 13-10-2021 14:07:02
1719       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมหารือผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 13-10-2021 13:00:09
1718       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ด่วนในการลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ 12-10-2021 17:45:18
1717       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 12-10-2021 17:42:43

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>