Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3067       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 08-06-2023 12:06:54
3066       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีเจิมหนังสือบุด เพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งลายสือไทย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร 08-06-2023 11:35:17
3065       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 07-06-2023 16:22:18
3064       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2566 07-06-2023 14:22:00
3063       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ 07-06-2023 11:10:23
3062       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การใช้งานแผนที่จุดทิ้งขยะและจุดจอดรถขยะ และการบริหารงานรถเก็บขยะ รับฟังปัญหาพร้อมมอบแนวทางในการทำงาน 06-06-2023 17:30:45
3061       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดเก็บขนขยะมูลฝอยขยะชิ้นใหญ่ และของเหลือใช้ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 06-06-2023 15:34:27
3060       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางณัฐกฤตา ดุลเภรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับ คุณหญิงจันทณี ธนรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะกรรมการโรงมหรสพหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 06-06-2023 15:20:20
3059      นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล กิจกรรม เดิน - วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา 2566 06-06-2023 08:52:30
3058       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 04-06-2023 05:02:51
3057       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 03-06-2023 21:01:48
3056       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) 12 นักษัตร เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2566 03-06-2023 20:32:11
3055       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชา 03-06-2023 09:18:32
3054       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 7) 02-06-2023 13:06:57
3053       กิจกรรมจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02-06-2023 09:22:09
3052       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่โคงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศัยภาพทางวิชาการของนักเรียนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-06-2023 18:47:58
3051       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับ นาย Alastair Marke และ นาย Haithan Askar จากมูลนิธิด้านพลังงานของประเทศอังกฤษ (Blockchain and Climate Institute) 01-06-2023 18:15:00
3050       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถานทูตอเมริกัน และนักลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สนใจมาลงทุนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 01-06-2023 18:13:40
3049       การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 01-06-2023 15:33:18
3048       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2566 01-06-2023 13:37:09

รวมทั้งหมด 2521 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] ถัดไป>>