Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1824       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 25-11-2021 17:26:37
1823      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 25-11-2021 14:19:19
1822       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรมการใช้แอพลิเคชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลพื่นที่ขยะพลาสติก 25-11-2021 13:32:11
1821       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการเก็บกวาดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเหมือง 24-11-2021 16:41:45
1820       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 24-11-2021 16:26:16
1819       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 23-11-2021 16:05:13
1818       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันจันทร ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 22-11-2021 23:04:30
1817       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับหน่วยบำรุงรักษาสายส่งนครศรีฯและคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 22-11-2021 11:46:08
1816       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 22-11-2021 10:07:12
1815       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 19-11-2021 16:36:18
1814       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน การสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  เพื่อสรรหาผู้ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 19-11-2021 15:17:43
1813       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนป่าโล่ง 19-11-2021 10:55:07
1812      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บ่อขยะทุ่งท่าลาด 18-11-2021 23:19:41
1811       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประชาชน ชุมชนบ้านตก เพื่อปรึกษาหารือการจัดเก็บขยะ โดยใช้แนวทางโมเดลเมืองนครปลอดถังขยะให้มีระบบการจัดการขยะที่ดี 18-11-2021 21:06:51
1810       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 18-11-2021 16:04:56
1809       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สนามฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-11-2021 11:42:32
1808       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17-11-2021 20:36:48
1806       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 17-11-2021 16:06:04
1805       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่นำเครื่องจักรหนักยกท่อซิเมนต์ ขนาด 2 เมตร ซึ่งหลุดพลัดตกลงขวางทางน้ำ ชลประทาน 3 ขวา 16-11-2021 18:32:36
1804       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 16-11-2021 16:21:17

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ] 123 [ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>