Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2803       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 01-03-2023 16:08:07
2802       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2566 01-03-2023 15:25:12
2801       งานประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดนัดศาลากลาง 01-03-2023 11:48:31
2800       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 01-03-2023 10:51:18
2799       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ 28-02-2023 19:13:14
2798       ทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 28-02-2023 14:56:04
2797       นายณัฎพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการบูรณาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 28-02-2023 14:23:30
2796       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดอังคาร แจกสติ๊กเกอร์ ไลน์@ NAKHONCITY 28-02-2023 13:37:24
2795       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นมัสการ พระราชญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร เพื่อขอใช้ที่ดินบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์ ในการก่อสร้างปรับปรุงเป็นสนามกีฬา 27-02-2023 15:51:24
2794       โครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ ZOOM 27-02-2023 14:06:14
2793       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ 3 ( Nakhonsi City Contest ) 24-02-2023 21:05:47
2792       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลทรัย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24-02-2023 14:38:20
2790       ดร.ภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ หน่วยงานภัครัฐ และเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566 24-02-2023 13:03:16
2789       โครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณชุมชนคูขวาง 3 และบริเวณใกล้เคียง 24-02-2023 12:39:50
2788       ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาล 24-02-2023 12:04:16
2787       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษในหัวข้อ Smart & Livable City ในงาน "Block Mountain และประชุมวิชาการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด Smart City Conference" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24-02-2023 09:06:13
2786        ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  FM.88.50 MHz. 23-02-2023 14:23:49
2785       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 23-02-2023 13:26:55
2784       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รณรงค์ ให้ประชาชนผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า บริเวณดังกล่าวมาทิ้งขยะเป็นเวลา 23-02-2023 09:01:18
2783       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเมืองสุขภาพดี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-02-2023 09:28:35

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] 75 [ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>