Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1845       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 07-12-2021 12:06:10
1844      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 06-12-2021 13:25:57
1842       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 05-12-2021 11:24:47
1841       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนบ่อทรัพย์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 03-12-2021 16:41:58
1840       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทวบุรี 03-12-2021 16:26:21
1839       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 03-12-2021 16:26:50
1838       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 1 03-12-2021 16:17:13
1837       สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มาใช้บริการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 03-12-2021 16:15:39
1836       แจ้งเตือนประชาชน ธงแดงเฝ้าระวังสูงสุด 02-12-2021 16:27:01
1835       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 02-12-2021 14:28:38
1834       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาอุทกภัย และให้การช่วยเหลือ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำ 02-12-2021 13:38:17
1833       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 01-12-2021 17:03:51
1832       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้"ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน 30-11-2021 17:26:46
1831       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021 16:24:06
1830      ดร.ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30-11-2021 16:21:25
1829       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 30-11-2021 14:49:28
1828       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 29-11-2021 14:38:38
1827       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 26-11-2021 16:51:23
1826       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนบุญพาสันติ 26-11-2021 13:35:06
1825      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน “มหาธีรราชเจ้า” 26-11-2021 08:19:04

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ] 122 [ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>