ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566


วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566  เวลา 09.30 น. ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมสำเพ็งเมืองคอน  ซึ่งจัดขึ้นโดย คุณสมจินต์ จ่างทอง 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-01-2023 19:20:48