นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”


วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ”

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

“ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหง ถวายพระราชสมัญญา “ มหาราช ” ด้วยทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานัปการ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้งในด้านการปกครอง ด้านความมั่นคง ด้านการเจริญสัมพันธ์ไมตรี และการค้าขายกับต่างประเทศ รวมทั้งด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยภายในการจัดงานได้จัดให้พิธีทางศาสนาพรหมณ์และพิธีทางศาสนาพุทธ วางพานพุ่มจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกล่าวถวายราชสดุดี ภายในงานยังได้รับความสนใจจากพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมถวายพานพุ่มอีกด้วย

…………

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-01-2023 11:01:36