ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง


วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา  07.30 น. ณ บริเวณชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ  ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ เก็บขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ ฉีดล้างถนน สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ เก็บกวาดขยะทั่วไป  เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

....................

ข่าว//จันทร์จิรา

ภาพ//สมคิด

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-01-2023 13:12:02