ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566


  วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 18.00 น. ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ดังนี้

ชุมชนทวดทอง

ชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว

ชุมชนหน้าแขวงการทาง

ชุมชนการเคหะแห่งชาติ

ชุมชนพะเนียด

ชุมชนนครอาชีวะ

ชุมชนเอื้ออาทรสะพานยาว

ชุมชนคูขวาง 3

ชุมชนตลาดหัวอิฐ

ชุมชนทุ่งจีน

    ทั้งนี้ เพื่อพบปะประชาชน สนับสนุนของรางวัล พร้อมให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน และมอบรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนภายในงานอีกด้วย

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-01-2023 21:32:28