ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566


วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียง ในการจัดการขยะในชุมชนภายใต้แนวคิด "ประชารัฐ" ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นแบบ

โดยมี นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล และตัวแทนชุมจากต้นแบบจำนวน 14 ชุมชน เข้าประชุมในครั้งนี้

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-01-2023 00:35:50