Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
987      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-09-2020 15:53:32
986      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 11-09-2020 21:41:50
985      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 2 ( คลองจิหลาด ) เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 11-09-2020 16:49:59
984      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 11-09-2020 15:22:13
983      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 11-09-2020 14:59:49
982      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ”เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 10-09-2020 11:47:16
980      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 08-09-2020 17:00:43
979      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นในชุมชนแก่ อสม. ในเขตเทศบาลฯ 08-09-2020 13:22:56
978      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08-09-2020 12:09:41
977      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน 08-09-2020 12:00:05
976      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 08-09-2020 11:58:59
975      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบของโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-09-2020 11:58:38
974      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 08-09-2020 11:57:54
973      ครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ " ก้าวไปด้วยกันเดินหน้าเทศบาล " ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM 88.5 MHZ. 03-09-2020 11:53:05
972      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแสดงของชุมชน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 01-09-2020 14:35:47
971      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) 01-09-2020 14:52:19
970      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 31-08-2020 13:42:20
969      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชน 31-08-2020 13:41:04
968      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 31-08-2020 13:40:23
967      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 28-08-2020 16:01:31

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ] 159 [ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>