การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียน รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียน รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายวินัย วาหลวง

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่ประเมิน โรงเรียน ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

2. โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

4.โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

5. โรงเรียนเทศบาลวัดค้าวโคตร

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-01-2022 14:24:29