ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะประเมิน ลงพื้นที่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย คณะประเมิน  ลงพื้นที่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร่วมกับ นายวินัย วาหลวง สาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่ประเมิน โรงเรียนดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง

2. โรงเรียนวัดศรีทวี

3. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

4.โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

ทั้งนี้ หากโรงเรียนที่เข้าร่วมประเมินผ่านเกณฑ์ จะสามารถเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ ตามมาตรการที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนด

 

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-01-2022 15:24:59