ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1613      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 27-08-2021 17:39:41
1612       แจ้งข้อมูล การเตรียมตัว ฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" 27-08-2021 16:56:41
1611       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นชุมชนชุมแสง  27-08-2021 15:59:29
1610       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 27-08-2021 14:44:15
1609       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้านตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช 26-08-2021 16:29:15
1608      แจ้งผู้มีนัดฉีดวัคซีนตัวเลือก"ซิโนฟาร์ม" สิ่งที่สำคัญที่ต้องเตรียมไป สำหรับวันรับการฉีดวัคซีน 26-08-2021 16:13:27
1607       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 26-08-2021 14:55:09
1606       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 25-08-2021 15:43:07
1605       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 25-08-2021 13:18:57
1604       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 24-08-2021 20:40:32
1603       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564 24-08-2021 15:21:43
1602       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 24-08-2021 14:33:09
1601       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 23-08-2021 16:57:10
1600       แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-08-2021 13:55:16
1599       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นทองอุไร 19-08-2021 22:58:07
1598      ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการ / เจ้าของร้าน ประชาชน ที่อาศัยถนนราชดำเนินตั้งแต่สี่แยกตลาดแขกถึงสี่แยกศาลากลาง   เพื่อปรึกษาหารือ จุดทิ้งขยะ ให้มีระบบการจัดการที่ดี ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะให้เป็นถนนปลอด (ถัง ) ขยะ 19-08-2021 22:56:18
1597       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 / 2564 19-08-2021 22:55:04
1596       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  19-08-2021 16:48:06
1595       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 19-08-2021 16:29:07
1594       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-08-2021 17:05:57

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>