Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2535      ขั้นตอนลงทะเบียนสุนัขและแมว ผ่าน Line@nakhoncity 16-11-2022 09:03:57
2534       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา สวนสาธารณะชุมชนทวดทอง 15-11-2022 16:00:13
2533       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม Focus Group ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการจัดการหลักสูตรพิเศษ (S.M.E.P.) 15-11-2022 15:16:10
2532      เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพพิธีบวงสรวงองค์สิวลึงค์ ในโอกาสอัญเชิญองค์ศิวลึงค์ คืนสู่นครศรีธรรมราช 14-11-2022 19:54:26
2531       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายสุเมธ รัตนนาคินทร์   ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ต้อนรับ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 14-11-2022 13:52:01
2530       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565  14-11-2022 12:04:20
2529       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12-11-2022 14:59:19
2528       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 11-11-2022 15:08:32
2527       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 11-11-2022 12:00:32
2526       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 11-11-2022 10:37:51
2525       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมพนังงานโรงพยาบาลเทศบาลนคร 10-11-2022 16:41:23
2524       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะทีมงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 10-11-2022 16:15:36
2523       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช บรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ดำรงธรรมออนไลน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช (รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2) 10-11-2022 14:16:37
2522       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 10-11-2022 12:26:05
2521       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 09-11-2022 16:00:31
2520       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือการจัดเก็บและทิ้งกิ่งไม้ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-11-2022 15:55:20
2519       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 11/2565 09-11-2022 14:16:09
2518      กิจกรรม Big Cleaning Day 09-11-2022 12:19:45
2517      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 09-11-2022 12:09:33
2515       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 09-11-2022 11:06:04

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>