Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1472       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมจัดสรรวัคซีนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-07-2021 18:04:29
1471      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมกองการเจ้าหน้าที่ 12-07-2021 16:17:22
1470       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 12-07-2021 16:09:53
1469      ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 12-07-2021 15:42:00
1467       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  08-07-2021 15:51:52
1466       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  07-07-2021 15:05:02
1465       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เสนอความคิดเห็น แนวทางการจัดนิทรรศการ เรื่อง "ท่าวังเมืองเก่า" 07-07-2021 15:12:53
1464      คณะเจ้าหน้าที่ชุด รณรงค์ ปรพ.แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดโมบาย) ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.กณพ เกตุชาติ ที่เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 07-07-2021 12:35:38
1463       รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ งานคือชีวิต ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz City Radio เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-07-2021 12:34:46
1462       ขยะชิ้นใหญ่มาวางไว้ เทศบาลฯ ไปเก็บให้เลย 14-07-2021 10:54:57
1461       ชมรมพระเครื่องนครศรีธรรมราช เข้าหารือเรื่องการจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 07-07-2021 10:53:21
1460      ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 06-07-2021 12:52:59
1459       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 05-07-2021 15:55:40
1458       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ 05-07-2021 14:44:42
1457       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วม จัดทำ  “ โครงการ ป้องกันเหตุ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการเชื้อเพลิง บ้านบุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ จุดเสี่ยง และจุดล่อแหลม 02-07-2021 16:55:22
1456       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน 02-07-2021 11:06:18
1455       ส่งมอบหน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค จากโครงการมีแล้วแบ่งปัน 02-07-2021 10:10:55
1454       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 02-07-2021 10:08:38
1453       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 01-07-2021 17:32:44
1452       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  แถลงข่าว เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มสิทธิสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯ และการปรับปรุงแนวทางการเป็นสมาชิกภาพ  01-07-2021 13:17:50

รวมทั้งหมด 2521 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] ถัดไป>>