Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2368       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียก 02-09-2022 23:09:43
2367       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่1” ประจำปี 2565 01-09-2022 22:38:23
2366       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับข้าราชการโอนย้ายเพื่อปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 01-09-2022 22:19:04
2365       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ประจำปี 2565 01-09-2022 21:50:29
2364      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองพัทลุง 01-09-2022 19:24:24
2363       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 01-09-2022 16:25:34
2362       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจาก เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมทานี 01-09-2022 15:25:25
2361       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา 01-09-2022 15:23:41
2360      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สารวัตรเขต ทั้ง 8 เขต เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ในเขตเทศบาล 31-08-2022 16:18:53
2359       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 31-08-2022 14:59:46
2358      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2565 31-08-2022 14:05:55
2357       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ " CITY RUN " 31-08-2022 09:58:48
2356       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ระเบียงใต้” ถามตรงตอบตรงชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบประชาชน 30-08-2022 20:42:27
2355       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมจังหวัด 30-08-2022 17:15:53
2354       ปลัดเทศบาล ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ 30-08-2022 16:47:05
2353       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ ๕ กลุ่มสาระ 30-08-2022 16:43:26
2352       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิด " โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช " 30-08-2022 15:12:19
2351      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 30-08-2022 08:00:04
2350       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 27-08-2022 14:23:10
2349       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที่1 ประจำปี 2565 26-08-2022 22:19:51

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>