Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1540      ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 04-08-2021 15:35:09
1539      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เยี่ยมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 04-08-2021 12:31:46
1538       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 04-08-2021 12:12:09
1536       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาล เขต3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 03-08-2021 19:10:57
1535       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 03-08-2021 16:21:42
1534       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ปฎิบัติงาน ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง) 04-08-2021 09:33:47
1533       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 03-08-2021 14:06:07
1532       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 03-08-2021 12:31:58
1531      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564 03-08-2021 11:28:59
1530       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเรื่องการทำคันดินรอบบ่อขยะ 02-08-2021 17:29:14
1529       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม แกนนำเยาวชน เพื่อวางแผนเตรียมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 02-08-2021 16:06:10
1528       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 02-08-2021 14:33:04
1527       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชืพจากชุมชนนิยมสุข 02-08-2021 12:49:37
1526       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ระดมรถดูดท่อ ฉีดล้างท่อระบายน้ำ และดูดสิ่งปฎิกูล ภายในท่อระบายน้ำ  01-08-2021 20:32:16
1525         ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เคลื่อนขบวนย้ายรถขยะ 01-08-2021 20:32:44
1524       ประกาศปิดตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เป็นการชั่วคราว) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31-07-2021 14:55:51
1523      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 30-07-2021 17:19:50
1522       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ เขต 4 30-07-2021 16:24:29
1521       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมรายการ " งานคือชีวิต "  ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz City Radio  29-07-2021 19:16:13
1520       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 ) 29-07-2021 15:14:34

รวมทั้งหมด 2985 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ] 120 [ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>