Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1959      นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอาชญากรรม 24-01-2022 18:29:03
1958       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ประจำวันจันทร์  ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 25-01-2022 15:01:15
1957       ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดมรถดูดท่อ  ลงพื้นที่ ดูดท่อระบายน้ำ ดูดสิ่งปฏิกูล ภายในท่อ ณ ชุมชนไสเจริญ 24-01-2022 11:50:30
1956       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือกำหนดจุดทิ้งขยะ ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้า ช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกคูขวาง -สามแยกนาหลวง (ถนนพัฒนาการคูขวาง ) 24-01-2022 11:51:02
1955       การประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ(ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) 24-01-2022 11:53:35
1954      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสำรองน้ำดิบ 24-01-2022 11:55:28
1953       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม และเรียนรู้วิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK ) 24-01-2022 11:56:57
1952      ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 24-01-2022 11:58:36
1951       การประชุมเตรียมจัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2565 24-01-2022 11:47:53
1950       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 24-01-2022 11:48:20
1949       โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน และคณะ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-01-2022 15:07:01
1948       ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมปรึกษาหารือกำหนดจุดทิ้งขยะ ถนนยมราช 20-01-2022 08:16:18
1947       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 19-01-2022 16:31:34
1946       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 18-01-2022 16:36:03
1945       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ติดตามการซ่อมท่อระบายน้ำที่ชำรุด 18-01-2022 16:16:51
1944      ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมอบเงิน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฎิบัติหน้าที่ 18-01-2022 12:35:32
1943       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 17-01-2022 16:35:13
1942      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" 17-01-2022 13:57:07
1941      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานกิจกรรมวันครูโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 17-01-2022 13:56:37
1940      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 17-01-2022 13:55:41

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ] 120 [ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>