นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 7/2566


       วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 7/2566

      โดยที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมความคืบหน้าการดำเนินการ เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการก่อสร้าง รถไฟรางเบา (TRAM)  และ เรื่องการจัดหาจุดจอดรถสามล้อ Malacca Model เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมาย

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-01-2023 17:15:24