โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. - 08.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ารับบริการหน่วยเคลื่อนที่ “จุดบริการเจาะเลือดใกล้บ้าน” ตามโครงการโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน  พัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกของเทศบาลนครนครศรธรรมราช
ซึ่งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช (บขส.) เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ ไม่ต้องเดินทางไปเจาะเลือด ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และลดความแออัดที่จะเกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลเทศบาลฯ 
ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดลงพื้นที่บริการเจาะเลือดล่วงหน้า ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง
................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-01-2023 13:51:38