รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”


วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมมวลชนสัมพันธ์ ชั้น 2 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ การช่วยเหลือ แนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษารวมถึงการอนามัยเจริญพันธุ์ การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม 2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษาจากโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน และจากชุมชนในเขตเทศบาลฯ ชุมชนละ 1 คน  โดยมีวิทยากรบรรยายจาก นางสาวนพมาศ โกศล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (พร้อมคณะ) และ -กิจกรรมสันทนาการ จาก เจ้าหน้าที่สหทัยมูลนิธิ สำนักงานภาคใต้นครศรีธรรมราช

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :26-01-2023 17:32:58