Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3175       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนศาลามีชัยและพื้นที่ใกล้เคียง 07-07-2023 11:29:24
3174       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดงาน Creative Nakhon ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 คลั่งคราฟท์ CRAFTAHOLIC ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 6–วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 06-07-2023 20:12:04
3173       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 4/2566 06-07-2023 17:17:19
3172       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "ร่วมรวมใจเพื่อเด็กและครอบครัว" เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี สหทัยมูลนิธิ สำนักงานภาคใต้ 06-07-2023 17:16:35
3171       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเท่าเทียมทาง ดิจิทัลของผู้ใช้งาน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง (SMEs) และขนาดย่อม (Startup) 06-07-2023 17:13:39
3170       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรณีตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่1  และ เขตเลือกตั้งที่ 3 06-07-2023 16:30:35
3169       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  และร่วมประชุมตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 06-07-2023 16:12:28
3168       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 06-07-2023 15:14:56
3167       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 05-07-2023 16:13:01
3166       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 05-07-2023 14:19:47
3165       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2566 05-07-2023 14:18:39
3164       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " 05-07-2023 10:58:06
3163       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 3 04-07-2023 17:35:24
3162       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 04-07-2023 16:55:59
3161       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง มาสังกัด ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรธรรมราช 04-07-2023 16:13:52
3160       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาณี 04-07-2023 15:49:08
3159       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-07-2023 15:23:49
3158       มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 04-07-2023 15:00:19
3157       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองเบตง 04-07-2023 14:35:35
3156       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการ 04-07-2023 14:10:02

รวมทั้งหมด 2687 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ] ถัดไป>>