Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4333       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-07-2024 09:16:09
4332       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล “ วันรพีคัพ 67” 04-07-2024 10:58:50
4331       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงผนวชครบ 200 ปี 03-07-2024 15:22:42
4330       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2567 03-07-2024 12:57:32
4329       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 03-07-2024 09:27:26
4328       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2567 02-07-2024 16:07:22
4327       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 01-07-2024 15:23:07
4326       นางระวิวรรณ แก่นคง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  รายการ "เทศบาลคนเก่ง" ณ สถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  FM.88.50 MHz.  01-07-2024 15:02:35
4325      วิ่ง “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ สนามหน้าเมือง 01-07-2024 11:20:04
4324       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองไสเจริญคัพต้านภัยยาเสพติดมินิโอเพ่น 30-06-2024 17:22:50
4323       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพบปะพูดคุยในเรื่อง "สตรีกับการมีส่วน ร่วมในการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น" ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 30-06-2024 15:02:51
4322       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน)โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ประจำปีการศึกษา 2567 30-06-2024 11:31:40
4321       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร "โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 29-06-2024 14:51:53
4320       29-06-2024 12:45:38
4319       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 28-06-2024 17:36:05
4318      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 28-06-2024 11:38:23
4317       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 27-06-2024 17:43:13
4316       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นำผู้สูงอายุจากศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ทัศนศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27-06-2024 17:09:59
4315       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 27-06-2024 16:52:22
4314       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเขตเทศบาลนครชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-06-2024 16:38:17

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>