Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1934       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 14-01-2022 14:41:38
1933       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ 2/2562 13-01-2022 15:45:01
1932       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 13-01-2022 15:23:08
1931      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีน้ำประปาใช้ตลอดปี 13-01-2022 10:47:12
1930       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 12-01-2022 16:43:11
1929       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12-01-2022 15:24:06
1928       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะประเมิน ลงพื้นที่ การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11-01-2022 15:24:59
1927       การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปิดเรียน รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-01-2022 14:24:29
1926      ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-01-2022 10:11:54
1925       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 05-01-2022 16:18:26
1924       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ประจำวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 04-01-2022 16:38:41
1923       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ติดตามการขยายเส้นทาง เพื่อการเทขยะเข้าด้านใน ณ ลานเทขยะกองขยะทุ่งท่าลาด 31-12-2021 17:15:46
1922       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้สูงอายุในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 31-12-2021 17:13:59
1921       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ สวัสดีปีใหม่ 2565 31-12-2021 15:47:37
1920       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชน บขส. 30-12-2021 18:19:44
1919       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนไทยสมุทร 30-12-2021 18:03:32
1918       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ สุขเจริญ 29-12-2021 23:51:00
1917       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพร นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสก้าวสู่ช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 29-12-2021 22:20:02
1916       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 /2565 29-12-2021 21:58:16
1915      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 29-12-2021 21:06:03

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] 117 [ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>