Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1603       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564 24-08-2021 15:21:43
1602       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 24-08-2021 14:33:09
1601       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 23-08-2021 16:57:10
1600       แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-08-2021 13:55:16
1599       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นทองอุไร 19-08-2021 22:58:07
1598      ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการ / เจ้าของร้าน ประชาชน ที่อาศัยถนนราชดำเนินตั้งแต่สี่แยกตลาดแขกถึงสี่แยกศาลากลาง   เพื่อปรึกษาหารือ จุดทิ้งขยะ ให้มีระบบการจัดการที่ดี ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะให้เป็นถนนปลอด (ถัง ) ขยะ 19-08-2021 22:56:18
1597       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 / 2564 19-08-2021 22:55:04
1596       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  19-08-2021 16:48:06
1595       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 19-08-2021 16:29:07
1594       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-08-2021 17:05:57
1593       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ จิลเวลรี่ จำกัด 18-08-2021 17:02:53
1592       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 18-08-2021 16:01:00
1591      ประกาศเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 18-08-2021 08:32:52
1590      ประกาศแจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 18-08-2021 08:31:49
1589       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 17-08-2021 15:24:03
1588       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 17-08-2021 13:56:49
1587       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน 17-08-2021 11:57:16
1586      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้ารับชมการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตามผลการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-08-2021 16:58:01
1585       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) 16-08-2021 16:02:20
1584       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 16-08-2021 15:11:25

รวมทั้งหมด 2985 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] 117 [ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>