Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1363       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง และ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 27-05-2021 14:30:31
1362       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช (บขส.) หัวอิฐ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 และ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19เชิงรุก ให้แก่กลุ่มเสี่ยง 25-05-2021 15:53:43
1361      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดสถานที่สำหรับประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนโควิด -19  24-05-2021 18:21:24
1360       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      รณรงค์และเชิญชวนประชาชน ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19  ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 24-05-2021 15:43:38
1359        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท)  กองสวัสดิการสังคม เปิดบริการเฉพาะเบิกค่าจัดการศพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 21-05-2021 11:08:18
1358       นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 21-05-2021 09:07:34
1356       ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดตลาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18-05-2021 15:54:34
1355       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 18-05-2021 11:54:57
1352       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 17-05-2021 16:11:10
1351       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณวัดหัวอิฐ ร่วมกับกรมควบคุมโรคนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ตรวจเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังมีผู้ติดเชื้อแล้ว 55 คน พร้อมระดมบุคลากรตรวจเชื้อผู้สัมผัสทั่วไป 1,000 คน ผู้ว่าฯ คาดใช้เวลาอีก 7 วันหยุดการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐได้ 17-05-2021 13:58:06
1350      ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 17-05-2021 13:11:33
1349       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 16-05-2021 11:40:55
1348       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ในกลุ่มเสี่ยง เชิงรุก 15-05-2021 16:08:16
1347       สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 14-05-2021 16:35:20
1346       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 16-05-2021 11:27:27
1345       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เสี่ยง 14-05-2021 15:33:12
1344       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง เชิงรุก 14-05-2021 15:32:40
1343       ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 14-05-2021 15:31:45
1342       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 14-05-2021 14:26:55
1341       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง4 เขต ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางมาลัยดอกไม้ 14-05-2021 11:58:31

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ] 149 [ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>