นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได้เข้าพบ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล


วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องรับรองสำนักเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได้เข้าพบ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เนื่องจาก ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ดังนี้

1. ประกวดบรรยายธรรม ได้รางวัล ระดับประเทศ

2. เข้าร่วมแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 

3. ประกวดกล่าวคำอาราธนาในศาสนพิธี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคสงฆ์ที่ 16

4. เป็นนักเรียนเรียนดีได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

5. เป็นรองประธานสภานักเรียน 

6.เป็นเยาวชนเผยแพร่ธรรมะในชุมชน

7.ออกรายการโทรทัศน์ "โม้ข่าว ฉาวเทือน" หัวข้อ เยาวชนไทย ใฝ่ใจธรรมะ  

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และปลัดเทศบาล ได้แสดงความยินดี แก่นักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-09-2021 14:20:34