ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบายกองสวัสดิการสังคม


วันจันทร์ ที่6 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี และนางอรนงค์ ชูลำภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม ประชุมมอบนโยบายข้าราชการ และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น5 
การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการให้การปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ทั้งนี้นายกเทศมนตรีฯฝากถึงเรื่องแอปเทศบาลคอน และเน้นย้ำเรื่องถุงยังชีพสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่บ้านให้ถึงมือชาวบ้านโดยเร็วที่สุด และช่วยเหลือมอบทุนให้เด็กลำบากในเขตเทศบาล 
………………..
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-09-2021 20:22:25