เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศ่รีธรรมราช


วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง) เวลา 06.00 น

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง) เพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามรายงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบ ผู้ติดเชื้อภายในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้อง ปิดตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง) และห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าด้านหน้าตลาดเป็นการชั่วคราว และจะลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อภายในตลาดสดและบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในวันวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ ที่13 กันยายน 2564

 

ภาพ//ข่าว// ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-09-2021 12:32:31