Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3428       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 16-09-2023 13:47:20
3427       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 16-09-2023 12:11:11
3426       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต” 15-09-2023 22:02:28
3425       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชนหน้าพระธาตุและชุมชนหลังพระธาตุ 15-09-2023 12:31:13
3424       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "แนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน" 15-09-2023 11:58:01
3423       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค  บริโภค ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในชุมชน (ครอบครัวผู้มีภาวะทางจิตเวช)   14-09-2023 16:22:34
3422       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดกิจกรรมส่งมอบถังขยะคัดแยก "SAVE WORLD" โครงการ HOW TO ทิ้ง!! ชวนแยกขยะก่อนทิ้ง จิตอาสาง่ายง่าย ใครทำก็ได้ 14-09-2023 15:49:53
3421       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 14-09-2023 15:29:18
3420       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เดินรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 14-09-2023 13:22:43
3419       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก แก่นางสุจรรยา อักษรกุล 14-09-2023 12:15:47
3418       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 7/2566  13-09-2023 13:56:14
3417       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 13-09-2023 13:44:45
3416       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการโรงพยาบาลติดล้อ 13-09-2023 12:16:53
3415       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566  12-09-2023 17:02:09
3414       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการอบรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนวัยใส รุ่นที่ 7 ในโครงการโรงเรียนวัยใส 12-09-2023 13:56:06
3413       นายวีรศักดิ์  รับไทรทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ@นครศรีธรรมราช” มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา 11-09-2023 22:50:32
3412       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพื้นที่นำร่องข้ามพรมแดน IMT-GT ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือระหว่างเมือง ในประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซนิท ปุตราจายา  ประเทศมาเลเซีย  11-09-2023 14:20:19
3411       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะนักพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคใต้ 08-09-2023 16:51:44
3410      นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการตำรวจ 08-09-2023 15:25:28
3409       สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่พัฒนาถนนพัฒนาการคูขวางทางด้านฝั่งทิศตะวันออกจากซอยรุ่งเรืองถึงแยกไฟแดงประตูลอด เก็บขยะชิ้นใหญ่ 08-09-2023 11:34:27

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>