Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3019       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 3/2566 26-05-2023 14:35:08
3018       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ร่วมโครงการประชุมเชิงวิชาการสันนิบาตเทศบาลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  26-05-2023 10:52:24
3015       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้นการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Urban and Environmental Development towards Becoming a Smart City) 25-05-2023 16:58:41
3014       นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม 25-05-2023 16:55:47
3013       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 24-05-2023 21:46:44
3012       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2566 24-05-2023 16:03:30
3011       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2566 25-05-2023 10:00:47
3010       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 24-05-2023 07:35:25
3009       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-05-2023 16:56:40
3008       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 23-05-2023 14:01:29
3007       ร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมพูดคุยแนวทางเรื่อง green 22-05-2023 16:09:35
3006       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 22-05-2023 14:10:46
3005       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พบปะ ให้กำลังใจ ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เข้าประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 22-05-2023 14:07:22
3004       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานวิจิตร 5 ภาค @ นครศรีธรรมราช ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ 20-05-2023 23:03:32
3003       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20-05-2023 12:23:44
3002       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(เลือกตั้งซ่อม)  20-05-2023 10:45:55
3001       การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 19-05-2023 16:29:03
3000      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซึ่งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 19-05-2023 16:22:53
2999      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 22-05-2023 14:05:12
2998       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2566 19-05-2023 15:59:20

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>