Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3549       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปิดงานประเพณีกินเจเดือน 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 24-10-2023 08:40:02
3548       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา น้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) 23-10-2023 09:54:38
3547       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจามจุรี) เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21-10-2023 13:55:50
3546       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี พ.ศ. 2566 21-10-2023 11:37:31
3545       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ทำกิจกรรมพัฒนา บริเวณริมคลองทุ่งปรัง ถนนสะพานยาว 20-10-2023 15:10:42
3544       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20-10-2023 12:14:56
3543       กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 20-10-2023 11:17:11
3542      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนสถานประกอบการโรงแรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม GREEN Health Hotel 20-10-2023 11:07:46
3541       โรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงหน้าบ้าน 19-10-2023 13:29:51
3540       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 19-10-2023 12:11:13
3539       เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การวางระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น 18-10-2023 18:23:57
3538      รับสมัครอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก 18-10-2023 16:03:58
3537       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2566 18-10-2023 11:51:02
3536       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 18-10-2023 11:41:12
3535       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 18-10-2023 08:16:43
3534       โครงการโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงหน้าบ้าน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2566 มีกำหนดลงพื้นที่บริการให้บริการดังนี้ 18-10-2023 14:40:42
3533      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ กับกิจกรรม "City Run" 17-10-2023 09:42:42
3532       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นางอรนงค์  ชูลำภู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ สอบถามการทำแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวในชุมชนศิริสุขและชุมชนทวดทอง 16-10-2023 21:25:16
3531       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย 16-10-2023 16:50:48
3530       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 17-10-2023 13:53:14

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>