ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2389       ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล  เทศนครนครศรีธรราราช จัดกิจกรรม “เดือนสิบ หลบบ้านชมเมือง Nakhon Si Night Tour ” 16-09-2022 15:13:44
2388       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 16-09-2022 11:40:03
2387       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยขบวนรถคาราวานธงฟ้า 16-09-2022 15:30:08
2386       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่บดิน ประจำปี2564-2565 15-09-2022 16:04:11
2385       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 15-09-2022 11:03:26
2384       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะพูดคุยกับประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย เกี่ยวกับการจัดการขยะ 14-09-2022 19:04:16
2383       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 9/2565 14-09-2022 15:20:23
2382       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตร “กิจกรรมเชิดชู คนดี คนเก่ง ในหน่วยงาน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด 14-09-2022 14:11:43
2381       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดกิจกรรมแสดงงานเทศกาลเดือนสิบ 2565 13-09-2022 11:31:01
2380       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ชุมชนหน้าแขวงการทางนครศรีฯ 13-09-2022 10:55:13
2379       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน 2565 12-09-2022 14:32:54
2378       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1 เดือน 1 ลำคลอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และขุดลอกคลอง 09-09-2022 16:32:46
2377       อุทยานการเรียนรู้เมืองนครนครศรีธรรมราช (CLP) เปิดนิทรรศการ METAVERSE FOR ALL เทคโนโลยีสุดล้ำสู่โลกเสมือนจริง 08-09-2022 21:14:42
2376      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะกรรมการโครงการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (EHA) ประจำปี 2565 08-09-2022 13:52:48
2375       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายในหัวข้อการพัฒนาด้าน Smart City ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-09-2022 20:41:37
2374       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 22/2565 07-09-2022 12:07:33
2373       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง 06-09-2022 11:16:15
2372       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่ 05-09-2022 15:23:07
2371       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 05-09-2022 17:37:12
2370       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปรึกษาหารือและพบปะพูดคุยการจัดการขยะภายในโรงเรียน 05-09-2022 10:15:43

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>