Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2476       งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ 27-10-2022 17:09:14
2475       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตาผู้สูงอายุในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-10-2022 15:35:10
2474       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตาผู้สูงอายุ ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 27-10-2022 14:13:45
2473       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมหารือกับ สถาบันพระบรมราชชนก โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 26-10-2022 15:42:18
2472       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตา ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 26-10-2022 15:21:00
2471       "พิธีมอบแว่นตาผู้สูงอายุ" ในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26-10-2022 14:44:12
2470       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 26-10-2022 13:19:11
2469       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2565 26-10-2022 13:00:26
2468       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 26-10-2022 09:33:36
2467       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2565 25-10-2022 17:28:20
2466        ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช บันทึกเทปรายการ รอบภูมิภาค ทางสถานีโทรทัศน์  NBT South  (นครศรีธรรมราช ) 25-10-2022 16:55:32
2465       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 26-10-2022 09:31:51
2463       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 25-10-2022 12:01:28
2461       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 23-10-2022 11:38:46
2460       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22-10-2022 11:41:37
2459       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565 21-10-2022 16:05:41
2458       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 21-10-2022 14:39:46
2457       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี พ.ศ.2565 21-10-2022 14:22:01
2456       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ พนักงานครูเทศบาล  (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการศึกษา) การเรียนในโลกเสมือนจริง ( Metaverse )  21-10-2022 13:54:05
2455       ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 20-10-2022 14:45:05

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>