Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2208       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการฝายมีชีวิตพระยานครน้อย 04-07-2022 11:57:54
2207       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวแสดงความยินดีและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ครูชำนาญ นาคินทร์ 02-07-2022 20:22:53
2206       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่องบทบาทของชุมชนต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ สู่มรดกโลก 02-07-2022 11:56:45
2205       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม “เดิน 10 พันเก้า เพื่อชีวิตมีสุข ” ปี 2565 01-07-2022 12:19:13
2204      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลเมืองปากพนัง และเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ 01-07-2022 13:46:52
2203       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนหอไตร 01-07-2022 10:37:16
2202       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการโม้ข่าวฉาวเทือน “ช่วงระเบียงใต้” 30-06-2022 14:43:06
2201       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดิอนกรกฎาคม – ตุลาคม 2565 30-06-2022 13:51:12
2200      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 29-06-2022 17:00:28
2199       โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 29-06-2022 16:43:35
2198      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16/25665 29-06-2022 12:29:17
2197       ดร กณพ เกตุชาติ นายกเทศฒนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ " CITY RUN " 29-06-2022 09:37:33
2196       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยหารือปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะศาลาหมอปาน 28-06-2022 18:48:55
2195       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่  พบปะพูดคุย นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 28-06-2022 16:52:50
2194       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28-06-2022 16:09:34
2193       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 28-06-2022 16:05:38
2192       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 28-06-2022 12:24:09
2190       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ระเบียงใต้” ถามตรงตอบตรงชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบประชาชน 28-06-2022 08:20:26
2189      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "CITY RUN" วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 27-06-2022 16:09:02
2188       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 16 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-06-2022 15:54:38

รวมทั้งหมด 3170 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ] 97 [ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>