Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1638       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศ่รีธรรมราช 11-09-2021 12:32:31
1637       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 10-09-2021 14:58:51
1636       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 09-09-2021 14:02:11
1635       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 08-09-2021 14:10:48
1634       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 07-09-2021 14:22:20
1633       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบายกองสวัสดิการสังคม 06-09-2021 20:22:25
1632       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 06-09-2021 17:29:05
1631       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได้เข้าพบ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล 06-09-2021 14:20:34
1630       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถ โครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 05-09-2021 21:12:04
1629       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนใว้แล้ว 03-09-2021 16:38:18
1628       สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก ณ ลานกีฬาชุมชนท่าโพธิ์ 03-09-2021 15:40:41
1627       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้ พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 03-09-2021 15:23:11
1626       นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 13 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 02-09-2021 16:46:45
1625       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 02-09-2021 15:20:05
1624      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรกนก มิตรัต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 02-09-2021 13:30:38
1623       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี ประชุมโครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่น 01-09-2021 17:33:01
1622       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 01-09-2021 17:23:21
1621       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินตก 01-09-2021 16:03:52
1620      พิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่ากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วิทยาลัยสัตวแพทย์ศาสตร์อัตราราชกุมารี)  01-09-2021 14:45:12
1619       ขั้นตอนการลงทะเบียน “เดินทางข้ามจังหวัด” ผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” 01-09-2021 12:02:19

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ] 132 [ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>