Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1791       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภาระกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2564 11-11-2021 15:32:52
1790       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 11-11-2021 14:11:26
1789      จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 11-11-2021 14:09:20
1788       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงคลอง 10-11-2021 16:46:12
1787       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขึ้นธงเหลือง เตือนประชาชนเฝ้าระวัง เก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 10-11-2021 16:39:13
1786       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 10-11-2021 16:25:42
1785       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 7/2564 10-11-2021 13:14:36
1784         เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาล ที่มีความประสงค์รับกระสอบทราย สามารถแจ้งความประสงค์ ติดต่อ ขอรับ ได้ที่ ศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-11-2021 17:10:03
1783       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 09-11-2021 17:07:28
1782       การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-11-2021 15:55:48
1781      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 09-11-2021 15:06:23
1780       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่2 (AstraZeneca) 08-11-2021 16:50:24
1779       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค จากตัวแทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) 08-11-2021 15:19:47
1778       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก 08-11-2021 13:56:14
1777       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ลอกผักตบชวา คลองคูพาย 08-11-2021 12:22:21
1776       บรรยากาศวันสุดท้ายการรับลงทะเบียนวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 07-11-2021 15:46:38
1775       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 06-11-2021 18:18:14
1774       บรรยากาศรับลงทะเบียนวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 06-11-2021 13:57:39
1773       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียนวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" 05-11-2021 18:26:53
1772       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 05-11-2021 15:41:17

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ] 124 [ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>