เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม Nakhonsi city Contest “ เก่ง กล้า ท้า โชว์” ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม Nakhonsi city Contest “ เก่ง กล้า ท้า โชว์ ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่แสดงความสามารถของตนเองผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่                                                                                                                                                  ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนเที่ยวงาน Nakhonsi city Contest  ในวันศุกร์ที่23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 – 21.00 น. ณ บริเวณริมคลองสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีการจัดแสดงดนตรี จากนักเรียน นักศึกษา  การแสดงกีตาร์และกลอง แสดงการวาดภาพ แสดงวิธีการทำโซล่าเซลล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9162

ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-12-2022 12:41:35