ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1049       นายครรรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พานพุ่มดอกไม้สดสีแดง) เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 22-10-2020 15:25:24
1048       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำ 300 ไร่ 21-10-2020 14:57:08
1047       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 21-10-2020 14:54:07
1046      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก 21-10-2020 14:48:09
1045       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในเด็กนักเรียน 21-10-2020 14:43:57
1044       นายคำมูล นาสมปอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับโรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) 21-10-2020 14:32:15
1043       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครนักเรียนวัยใส ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 20-10-2020 14:26:45
1041      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 16-10-2020 14:40:17
1040      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 15-10-2020 17:40:48
1039      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมนวัดหัวอิฐ 15-10-2020 14:44:11
1038      ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 14-10-2020 16:08:08
1037      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม การเตรียมการจัดการแข่งขันหนังสือนิทานหน้าเดียว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผลงานนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 14-10-2020 14:50:53
1036      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessmet : LPA ) ประจำปี 2563 14-10-2020 10:06:29
1035      พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13-10-2020 20:17:41
1034      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13-10-2020 11:40:15
1032      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 07-10-2020 17:05:13
1031      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมทีมสายฟ้า สำนักการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินห้องเรียนดีเด่น โรงอาหารดีเด่น ห้องน้ำสะอาดดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-10-2020 17:04:26
1030      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะและความสามารถทางภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบความสามารถทางภาษาของยุโรป 07-10-2020 17:03:24
1029      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประธานและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 07-10-2020 10:22:47
1028      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุม การจัดระเบียบสถานที่ราชการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-10-2020 14:47:01

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>